با استفاده از ماژول ها میتوان سیستم روشنایی، پرده های برقی و فن کوئل را کنترل کرد

نمایش دادن همه 9 نتیجه

ماژول 32 کاناله چند منظوره

این ماژول هوشمند دارای 8 کانال SSR یا رله 10 آمپر و 24 کانال خروجی رله ای 16 آمپر است

ماژول پرده برقی 5 کاناله

این ماژول دارای 5 کانال خروجی است که برای هر خروجی یک نشانگر LED مجزا قرار دارد . این ماژول

ماژول دیمر 4 کاناله

این ماژول دارای 4 کانال خروجی 16 آمپر است که برای هر خروجی یک نشانگر LED مجزا قرار دارد. این

ماژول رله 10 کاناله

این ماژول دارای 10 کانال خروجی 10 آمپر است که برای هر خروجی یک نشانگر LED مجزا قرار دارد. این

ماژول رله 10 کاناله پلاس

این ماژول دارای 10 کانال خروجی 16 آمپر است که برای هر خروجی یک نشانگر LED مجزا قرار دارد. این

ماژول رله 24 کاناله

این ماژول دارای 24 کانال خروجی 16 امپر است که برای هر خروجی یک نشانگر LED مجزا قرار دارد. این

ماژول رله 48 کاناله چند منظوره

این ماژول دارای 8 کانال خروجی نیمه هادی 10 امپر و 24 کانال خروجی رله ای 16 آمپر و همچنین

ماژول روشنایی 8 کاناله

این ماژول دارای 8 کانال خروجی نیمه هادی 16 آمپر است که برای هر خروجی یک نشانگر LED مجزا قرار

ماژول فن کوئل 3 کاناله

این ماژول دارای 3 کانال خروجی فن کوئل سه دور است و همچنین 2 کانال شیر برقی برای هر فن