با استفاده از آیفون ها میتوان از راه دور در را باز کنید یا از راه دور پاسخگویی داشته باشید

آیفون هوشمند

آیفون های هوشمند رایمون دارای دو مدل تک زنگ و کدینگ است . از ویژگی های مهم آنها می توان