جهت کنترل تردد و در پارکینگ ها مورد استفاده قرار میگیرد و میتوانید به صورت هوشمند از وضعیت تردد و ظرفیت با خبر شوید

نمایش یک نتیجه