نمایش دادن همه 3 نتیجه

ماژول رله 10 کاناله

این ماژول دارای 10 کانال خروجی 10 آمپر است که برای هر خروجی یک نشانگر LED مجزا قرار دارد. این

ماژول رله 10 کاناله پلاس

این ماژول دارای 10 کانال خروجی 16 آمپر است که برای هر خروجی یک نشانگر LED مجزا قرار دارد. این

ماژول رله 24 کاناله

این ماژول دارای 24 کانال خروجی 16 امپر است که برای هر خروجی یک نشانگر LED مجزا قرار دارد. این