نمایش یک نتیجه

ماژول پرده برقی 5 کاناله

این ماژول دارای 5 کانال خروجی است که برای هر خروجی یک نشانگر LED مجزا قرار دارد . این ماژول