نمایش یک نتیجه

ماژول رله 24 کاناله

این ماژول دارای 24 کانال خروجی 16 امپر است که برای هر خروجی یک نشانگر LED مجزا قرار دارد. این