نمایش یک نتیجه

کلید هوشمند 5 کلیده

کلید هوشمند 5 کلیده از نوع کلیدهای ترموستاتیک بدون نمایشگر می باشد، که دارای سنسور دما و نور دیجیتال است.