نمایش یک نتیجه

کلید هوشمند 8 کلیده

کلید هوشمند 8 کلیده از نوع کلیدهای ترموستاتیک بدون نمایشگر می باشد، که دارای سنسور دما و نور دیجیتال است.