گـــروه مهـــنـــدســی بــــــاویـــــشــا

نمونه کار

مشاهده پروژه ها و طراحی های انجام شده

نمایشگاه

انجام پروژه های نمایشگاه های داخلی و خارجی

بیزنس کوچینگ

مشاوره کسب و کار و راهکار های نوین ارتقاء آن

آموزش

ایجاد دوره های آموزشی به صورت حضوری و آنلاین